ERFEN EĞİTİM HİZMETLERİ VE YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
WEB SİTESİ GİZLİLİK ve GÜVENLİK POLİTİKASI
Bu Web Sitesi Gizlilik Beyanı”, web sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada elde ettiğimiz kişisel verileri ve
diğer bilgilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmaKanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aşağıda bilgileri
bulunan veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır. Web sitemizi ziyaret bilgilerinizi, kişisel verilerin korunması
politika ile aydınlatma metinlerinde açıklandığı üzere işlemekte ve gizli tutmaktayız.
Adresi: Kızılay Mah. Milli Müdafa Cad. No:16/8 Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 418 95 85 E-mail: info@erfenegitim.com
1. OTOMATİK TOPLANAN BİLGİLER
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun (5651 s. Kanun) ve
ilgili yönetmelikler kapsamındaki yükümlülüklerimiz gereği işlediğimiz: İnternet Protokol adresi (IP),
ziyaret trafiği verilerini otomatik yolla işlemekteyiz.
Web sitemizde çerezler bulunmaktadır. Çerezler, web sitesi kullanıcısının bilgisayarına bilgi
yükleyerek, web sitesine bu bilgisayardan yapılacak ziyaretlerin tanınmasını sağlar, sitenin kullanımını
ve uygunluğunu arttırır. Bu konuda bilgilendirme ılış sayfamızın altında çerez uyarısı alanında
bulunan Çerez Aydınlatma Metni’mizi tıklayarak ulaşabilirsiniz
2. EDİNİLEN BİLGİLER
Web sitemizde bulunan Insan Kaynakları Başvuru” , Öğrenci Portalı”, “Deneme Sınav Sonuçları,
Öğrenci Ön Kayıt Formu”, Kendini Değerlendirme Anketiüzerinden iletilen Ad, Soyadı, TC
Kimlik No, Adres, Telefon No, E-Posta, Öğrenci No, Okuduğu Okul, bilgilerini web sitesi
üzerinden elde etmekte, öğrenci ve velilerimize yönelik faaliyetlerimizde işlemekteyiz. Bu kişisel
verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilendirme ilgili alan altında Aydınlatma Metni ve Açık Rıza
Onayıalanında yapmaktayız.
Web sitemiz üzerinden istenen kişisel verileri, sadece kendinize ait verileri işlemler için paylaşmanızı
bekliyoruz.
3. ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİNİN KORUNMASI
Özellikle web sitemizde çocukların mahremiyetinin korunmasına önem verilmektedir. 18 yaşından
küçüklere ait bilgiler, faaliyet konumuz dışında toplanmamakta ve saklanmamaktadır. Ancak çocuklarla
ilgili bilgilerin, yürüttüğümüz etkinliklerin ifası amacıyla toplanması ve saklanması gerekli
olabilmektedir.
4. BİLGİLERİN NASIL KULLANILACAĞI
Bu web sitesi üzerinden ve diğer şekillerde topladığımız, kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleme tabi
tutup kullanabiliriz:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
Katılımcı (sınav vb.) İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Katılımcı Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
5. İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
İşlenen Kişisel Verileriniz
İşlenme Amaçları
Hukuki Sebepleri
Ad, Soyadı, Telefon No, E-Posta,
Adres
Eğitim ve iş başvurusu amacı ile
Kanun 5/2 a ve 2
c
Ad, Soyadı, TC Kimlik No, Telefon
No, E-Posta, Doğum Tarihi, Eğitim
Durumu,
Rızası ile iletişim kurmak isteyen
katılımcıların bilgilerinin saklanması
amacı ile
Kanun md. 5/1
Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş
Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP
Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarı
5651 s. Kanun'da md. 4 “Yer Sağlayıcının
Sorumluluğu” hükmü uyarınca açıkça veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirmesi amacı ile
Kanun md.5/2 ç
Ziyaret Edilen Sayfalarınızın Bilgisi
Şartları sağlayan meşru menfaatlerimiz
sebebiyle
Kanun md. 5/2 f
6. KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI
Web sitemiz, kişisel veri ve diğer bilgilerinizi, bu verileri kullanılarak elde ettiği verileri başta iletişim
taleplerini karşılayabilmek, yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, sözleşme gerekelrini yerine
getirmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek, kullanıcıların güvenliğini sağlamak, elektronik ortamında
işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi
saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, talep edilen ürün ve hizmetleri
sunabilmek, web site yönetim politikalarımızı uygulayabilmek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak,
sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlarını
gerçekleştirebilmek için iş birliği yapılan dernek, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin
yazılım şirketleri ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı
organları ile paylaşabilecektir.
Kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amlarla sınırlı ve orantılı olmak
üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yasal şartların sağlanması halinde yurt dışına da
aktarabilecektir.
7. DİĞER KONULAR
Web sitemiz kişisel olmayan bilgileri kullanarak, kullanıcı istatistikleri ve web sitesi kullanımı ile ilgili
bilgi takibi raporları oluşturabilir ve bu raporları başkalarıyla paylaşabilir. Rapordaki hiçbir bilgi, kimlik
ve diğer kişisel verilere bağlı olmamaktadır.
Veri ihlallerine karşı, bilgisayar ağı, uygulamaları ve veri tabanının güvenli olması ve yetkisiz girişlere
ve kullanıma kapalı olması için önlemler alıyoruz. Kişisel verileriniz ile ilgili güvenlik kaygınız var ise,
bu bilgileri internet yoluyla göndermeyiniz.
Web sitemiz diğer web sitelerine veya internet kaynaklarına bağlantı verebilir. Bu bağlantılardan birine
girdiğinizde başka bir web sitesine veya internet kaynağına geçiş yapmış olursunuz. Bu kaynak, isteğiniz
doğrultuda veya “cookies” veya diğer araçlarla sizden bilgi alabilir. Web sitemizin bu web siteler veya
internet kaynakları veya bunların bilginizi toplaması, kullanması veya ifşa etmesi ile ilgili bir
sorumluluk, yükümlülük veya kontrolü yoktur. Diğer web sitesi ve internet kaynaklarının gizlilik
politikalarını gözden geçirmeniz ve bilgilerinizi nasıl toplayıp kullandığı konusunu anlamanız gerekir.
8. İLGİLİ KİŞİ HAKLARI
Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını web
sitemizde bulunan Başvuru Formu’nda açıklandığı üzere web sitemize ileterek yapılabilir.
9. YÜRÜRLÜK
Web sitemizde, zaman içinde bu Gizlilik Beyanında değişiklik veya ekleme yapabilir. Yapılacak
değişiklik, web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olur.
Erfen Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık ltd. Şti.
Adresimiz:
Kızılay Mah. Milli Müdafa Cad. No:16/8
Çankaya/ANKARA