VİZYONUMUZ

Eğitim ve öğretimde başarılı çalışmaları ve kalitesi ile benzersiz hedefler yaratan seçkin bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ

Üniversite hazırlık ve gelecek hedefleriyle kurumumuzda eğitim gören öğrencilerimizi başarılı, özgüvenli, ilkeli, duyarlı, entelektüel, araştıran, sorgulayan, yeniliklere açık, çok yönlü, akılcı ve güncel bakış açısına sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

DEĞERLERİMİZ

Atatürk ilkelerine bağlı, aklın ve bilimin ışığında ilerlemek,

Sürekli güncel ve gelişen bir kurum olmak,

Gelişime açık, çözüm odaklı, etik, çalışkan, özverili ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,

Açık iletişim, saygı, sevgi, adil ve güvenilir olma doğrultusunda empatik yaklaşımı esas almak,

Öğrencilerimizin bireysel ilgi ve gereksinimlerini önemsemek,

Velilerimizle işbirliği içinde olmak ve öğrencilerimize rehberlik etmek.